logo450

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani.

Za uporabo naše spletne strani se morate strinjati s pogoji Zasebnosti.

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o Društvu diabetikov Maribor, njegovem delovanju in njegovih aktivnostih.
Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.diabetiki-mb.si kot uporabnik potrjujete, da ste sprejeli tukaj napisane pogoje in se z njimi v celoti strinjate.

Pravno obvestilo spletnega mesta www.diabetiki-mb.si

Vse pravice so pridržane. Pravno obvestilo se nanaša na vstopno stran in vse podstrani spletnega mesta www.diabetiki-mb.si. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletni strani www.diabetiki-mb.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Društva diabetikov Maribor, in z njo povezanih družb in društev, katerih vsebine so vključene v spletno stran
www.diabetiki-mb.si. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.diabetiki-mb.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.diabetiki-mb.si v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv (pisna in slikovna)

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.diabetiki-mb.si, so lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Informacij in gradiv, objavljenih na spletni strani www.diabetiki-mb.si, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Društva diabetikov Maribor. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti uporabljen znak Društvo diabetikov Maribor, v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane.
Spletna stran www.diabetiki-mb.si vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, vendar Društvo diabetikov Maribor, ni odgovorno za njihovo vsebino. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Društva diabetikov Maribor, za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko Društvo diabetikov Maribor, kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da v primeru uporabe spremljate na spletni strani www.diabetiki-mb.si morebitne spremembe in popravke tega pravnega obvestila. Z uporabo teh strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate. Uporaba spletne strani www.diabetiki-mb.si v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.diabetiki-mb.si na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.diabetiki-mb.si so informativne narave. Društvo diabetikov Maribor, se trudi za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na spletni strani www.diabetiki-mb.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti Društvo diabetikov Maribor, niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.diabetiki-mb.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in vzdrževanju oz. ažuriranju spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletne strani, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Društvo diabetikov Maribor tudi ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali naprave, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.diabetiki-mb.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Društvo diabetikov Maribor, ni odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.diabetiki-mb.si. Društvo diabetikov Maribor, si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.diabetiki-mb.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Varstvo osebnih podatkov

Ko brskate po spletni strani www.diabetiki-mb.si, ste anonimni. Vaših osebnih podatkov ne zbiramo. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste – zaradi korespondence, registracije na straneh, povpraševanja, izpolnitve pristopne izjave ali naročila na novice prostovoljno zaupali svoje osebne podatke, kot so ime, elektronski naslov in podobno. Društvo diabetikov Maribor, jamči, da bo osebne podatke varovalo kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje.