logo450

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani.

Za uporabo naše spletne strani se morate strinjati s pogoji Zasebnosti.

DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR

VABI

na

REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

ki ga sklicujem na podlagi 2. odstavka 14. člena, Pravil društva.

v petek, dne 20.marca 2020, ob 14.00 uri,

v hotelu ARENA ob Snežnem stadionu ( avtobus št.6)

PREDAVANJE: » Terapija sladkorne bolezni v 21. stoletju«

predavateljica: Urška Kšela dr. med.

            Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje,   izvolitev organov zbora in sprejem dnevnega reda:
 • delovnega predsedstva
 • verifikacijske komisije
 • volilne komisije
 • dveh overiteljev zapisnika
 • zapisnikarja
 • ugotovitev sklepčnosti
 • sprejem dnevnega reda
 1. Poročilo predsednika društva o delu 2019
 2. Letno finančno poročilo za leto 2019
 3. Poročilo nadzornega odbora
 4. Razprava po poročilih in potrditev
 5. Program aktivnosti v letu 2020 in finančni plan za leto 2020
 6. Vprašanja, pobude in predlogi
 7. Razrešitev predsednika in podpredsednika društva, članov IO in NO društva
 8. Volitve organov društva, predsednika, podpredsednika, člane IO, člane NO
 9. Spremembe in dopolnitve Pravil društva diabetikov Maribor
 10. Pohvale in priznanja

               Mirko Topolovec l.r., predsednik društva

Obvezne prijave do torka 17. marca 2020. Po občnem zboru bomo praznovali Dan žena (večerja in glasba). Lastna udeležba znaša 10€.

Veselimo se srečanja z vami!

 

DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR  

Trubarjeva 15, 2000 Maribor

telefon: 02/ 228 23 10, fax : 02/ 228 23 11                   

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.                                                                                       www.diabetiki-mb.si        

SLADKE    INFORMACIJE


»SKUPAJ Z DRUŽINO PREMAGAJMO SLADKORNO BOLEZEN «

Društvena pisarna: Trubarjeva 15, Maribor

telefon: 02 228 23 10

Uradne ure:

ponedeljek, torek, četrtek          9.00 – 12.00 ure

sreda                                       12.00 – 16.00 ure

petek                                            ni uradnih ur

SPOŠTOVANE ČLANICE IN DRAGI ČLANI DRUŠTVA.

Najpomembnejši v delovanju društva je nedvomno zadovoljen in izobražen član. Vsa leta so naši programi zelo obširni in vsak lahko najde nekaj zase. Za nami je pomembno štiriletno obdobje in zaključen desetletni nacionalni program na nivoju države. Pridobili smo referenčne ambulante, kjer sleherni sladkorni bolnik lahko poišče pomoč. Z laičnim svetovanjem smo brezplačno ponudili   pomoč v pogovoru in ohranili dostopnost do modernih zdravil. V društvu nam je uspelo realizirati načrtovane programe dela in smo še zmeraj največje društvo v Sloveniji. Ponosni smo na vas drage članice ter člani in skupaj nam je lažje.

Pred nami je novi nacionalni srednjeročni program za obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2030. Srečali se bomo z novimi projekti, ki slehernemu posamezniku nudijo nadzor nad svojim lastnim življenjem. Končni cilj tega opolnomočenja je nedvomno optimalna vključitev v vsakodnevno življenje. Program je postavil kar nekaj pomembnih ciljev. Med prvimi je krepitev zdravja prebivalstva s posebnim poudarkom na sladkorni bolezni. V največji meri preprečiti pojav sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah z velikim tveganjem in povečati možnosti za zgodnje odkrivanje. Zmanjšati zaplete in umrljivost zaradi sladkorne bolezni s povečanjem kakovosti življenja, vključno z dolgotrajno oskrbo. Podprli bomo prizadevanja, da bo sladkorni bolnik živel v aktivirani družbi, ki se zaveda pomena bremena sladkorne bolezni za posameznika in njegovo družino.

V cilju nenehnega izobraževanja članstva smo pred štirimi leti pričeli izvajati učne delavnice, ki delujejo še danes. Slušateljem smo predstavili vrsto različnih predavanj in veseli smo, da člani prihajajo v vse večjem številu. V lanskem letu so se kot predavatelji pridružili tudi študenti medicine višjih letnikov in na strokoven in prijazen način vodili razgovor s slušatelji. Pridružite se tem oblikam brezplačnega izobraževanja in veliko bolje boste spoznali svojo bolezen. Tema svetovnega dneva sladkorne bolezni , ki ga obeležimo vsakega 14. novembra, že nekaj let govori o vključevanju družine v odkrivanju, preprečevanju in vodenju sladkorne bolezni. Izobraževanja so namenjena vsem članom in njihovim svojcem ter drugi zainteresirani javnosti.

Ob vseh raznovrstnih izobraževanjih seveda ne pozabimo na različne oblike druženja, kjer se pletejo nova poznanstva, izmenjujejo informacije in tudi tako gradi znanje o sladkorni bolezni.

ČLANARINA - za leto 2020 je 14 EUR.

DOHODNINA - Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni društvu. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre teh pol odstotka drugače v Sklad za nevladne organizacije. Obrazce dobite v društvu ali na Občnem zboru.

SKUPAJ BOMO URESNIČILI NAŠ PROGRAM

Aktivnosti za leto 2020 smo pripravili skrbno in predvsem ga prilagodili potrebam članstva. Ostajamo pri štirih najpomembnejših preventivnih programih in tem smo namenili največjo pozornost. Program aktivnosti je priložen posebej. Prosimo, da ga skrbno preberete in hranite. Veseli bomo vsakega novega razmišljanja o programu in radi bomo prisluhnili. Pokažite ga prijatelju in ga vključite v društvo.

PREVENTIVNI PROGRAMI KI JIM DAJEMO NAJVEČJO POZORNOST

Izobraževanje organiziramo v delavnicah, šoli zdravega življenja, razgovoru z laičnim svetovalcem, na okrevanjih in posvetih, občnem zboru. Prepričanje, da sta premajhna telesna aktivnost in neprimerna prehrana najpomembnejša dejavnika tveganja, nas je v društvu pripeljalo do posebne oblike izobraževanja, ki jo imenujemo Štirje koraki za izboljšanje sladkorne bolezni. V mesečnih ciklusih spregovorimo o dejavnikih tveganja in ob pomoči strokovnjakov opozarjamo na posledice bolezni. Veseli smo sodelovanja z ZD Maribor in študenti medicinske fakultete Maribor. Vse delavnice potekajo na sedežu društva v mesečnih ciklusih, vsaki prvi torek v mesecu. V delavnicah se nam predstavijo tudi proizvajalci merilnikov sladkorja, brezplačno merimo tudi krvni sladkor.

Ali želite boljše spoznati kakšne so posledice sladkorne bolezni in kako lahko pomembno izboljšate življenje s sladkorno boleznijo, ter spoznate da je opolnomočenost v končnem cilju vključitev sladkorne bolezni v vsakdanje življenje sladkornega bolnika. Pridružite se nam v šoli zdravega življenja.

Laično svetovanje za sladkorno bolezen je vsem dostopna in brezplačna oblika psiho-socialne podpore in svetovanja pri življenju s sladkorno boleznijo. Temelji na osebnem pristopu laičnega svetovalca do bolnika s sladkorno boleznijo in njegovih svojcev. Laično svetovanje opravljajo posebej usposobljeni prostovoljci, ki so tudi sami sladkorni bolniki. Laično svetovanje poteka vsak prvi torek v mesecu v času učnih delavnic.

Telesna aktivnost, izvajamo: stezno kegljanje, namizni tenis (v dvorani Tabor), pikado, rusko kegljanje (v društvu), kolesarjenje in lažji pohodi. Telesna aktivnost je vključena tudi v programu edukativnih zdravstvenih okrevanj, druženjih in v učnih delavnicah. Sodelovanje na Športnem srečanju invalidov Maribora in športno-rekreativnem srečanju diabetikov Slovenije.

Edukativna zdravstvena okrevanja, aprila Zdravilišče Moravske toplice, prvomajski prazniki na morju v Istri, junija Makarska riviera (Štajerski val), septembra v Zdravilišču Rogaška.

Druženja, enodnevni izleti po Sloveniji in pohodi v bližnjo okolico.