logo450

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani.

Za uporabo naše spletne strani se morate strinjati s pogoji Zasebnosti.

Uvedba obnovljive naročilnice za medicinske pripomočke

od 1. oktobra 2014 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je s ciljem poenostavljenega uresničevanja pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov in s ciljem administrativne razbremenitve zdravnikov splošne/družinske medicine ter nekaterih zdravnikov specialistov, uvedel s 1. oktobrom 2014 »obnovljivo naročilnico« za medicinske pripomočke.

Obnovljiva naročilnica je namenjena zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem, ki so upravičene do medicinskih pripomočkov, ki jih je dovoljeno predpisati na obnovljivo naročilnico. V primeru stabilnega kroničnega zdravstvenega stanja upravičenost do medicinskega pripomočka, ki se predpisuje na obnovljivo Naročilnico, ugotovi pooblaščeni osebni ali napotni zdravnik. Na obnovljivo Naročilnico zdravnik predpiše najmanjšo potrebno količino medicinskih pripomočkov, predvideno za 90 dni. Zavarovana oseba na tako izdano obnovljivo Naročilnico medicinske pripomočke prevzema eno leto (skupaj največ štirje prevzemi), na vsake 90 dni. Do sedaj je bilo možno predpisati te pripomočke na naročilnico le za največ 90 dni.

Obnovljiva Naročilnica je enaka običajni (zeleni) Naročilnici, vendar je na njej poseben zapis ob dvanajstmestni On-line številki Naročilnice »Obnovljiva« (priloga 1).

Na obnovljivo naročilnico je moč predpisati naslednje medicinske pripomočke:

  • plenice, predloge, hlačne predloge za nego na domu,
  • urinske katetre za 1x uporabo,
  • urinal kondome in zbiralnik za seč,
  • medicinske pripomočke za nego izločilne stome (razen irigatorja) in nesterilne komprese

za nego stome

  • medicinske pripomočke potrošnega značaja pri zdravljenju sladkorne bolezni.

Na obnovljivo naročilnico se ne predpisujejo plenice, predloge in hlačne predloge za nego v domovih starejših in drugih socialnih zavodih, kjer je predpisovanje nespremenjeno, torej na mesečno zbirno naročilnico.

Pooblaščeni zdravnik zavarovano osebo posebej obvesti o možnosti predpisa medicinskega pripomočka potrošnega značaja na obnovljivo Naročilnico. Pooblaščeni zdravnik obnovljivo Naročilnico izda največ 10 dni pred iztekom obdobja in količine glede na predhodni prevzem medicinskih pripomočkov. Obnovljiva naročilnica velja 365 dni od datuma izdaje s strani zdravnika.

V primeru, da se pri zavarovani osebi spremeni zdravstveno stanje ali zaradi drugih osebnih okoliščin, lahko osebni ali napotni zdravnik obnovljivo naročilnico zapisano v sistemu On-line prekine.

Ob prvem prevzemu medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico zavarovana oseba Naročilnico izroči dobavitelju pri katerem bo opravila tudi vse nadaljnje prevzeme medicinskega pripomočka. Drugi tretji in četrti prejem medicinskih pripomočkov na obnovljivo naročilnico lahko zavarovana oseba opravi v različnih poslovalnicah istega dobavitelja. Prvi prevzem medicinskega pripomočka na obnovljivo Naročilnico se opravi pri dobavitelju v 30 dneh od izdaje Naročilnice, sicer Naročilnica ni več veljavna. Dobavitelj bo ob prvi izdaji medicinskega pripomočka na obnovljivo naročilnico, tako kot pri vseh drugih izdanih naročilnicah, upošteval podatek iz naročilnice »Pripomoček/ke se lahko prevzame od dne ____dalje.«. Zavarovana oseba lahko med posameznimi prevzemi zamenjuje pripomočke (artikle) znotraj predpisane šifre vrste medicinskega pripomočka, vendar tiste, ki so navedeni v pogodbi z ZZZS.

Prvi prevzem medicinskega pripomočka zavarovana oseba potrdi s podpisom na Naročilnici. Drugi, tretji in četrti prejem medicinskega pripomočka zavarovana oseba potrdi s podpisom na računu ali dobavnici, ki ga/jo izda dobavitelj zavarovani osebi.

Vsi postopki v zvezi s predpisom in izdajo medicinskih pripomočkov na obnovljivo naročilnico so v celoti informacijsko podprti. Informacijski sistem ZZZS omogoča zdravnikom in dobaviteljem vpogled v podatke o stanju posamezne obnovljive naročilnice v skladu z dodeljenimi pooblastili.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO

ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Priloga 1: Izgled obnovljive naročilnice.

Priloga 2: Seznam medicinskih pripomočkov, ki se lahko predpišejo na obnovljivo naročilnico.

Priloga 1 obnovljiva narocilnica Stran 1Priloga 1 obnovljiva narocilnica Stran 2

 

 

Seznam vrst medicinskih pripomočkov ,
ki se lahko predpišejo na obnovljivo naročilnico
SKUPINA/ ŠIFRA NAZIV MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA
10. PRIPOMOČKI PRI UMETNO IZPELJANEM ČREVESJU IN UROSTOMI
1003 PAS ZA STOMO
1005 ZAMAŠEK ZA STOMO
1006 KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA)
1011 VREČKA ZA KOLOSTOMO
1012 STOMAKAPA ZA KOLOSTOMO
1013 VREČKA ZA ILEOSTOMO
1014 VREČKA ZA SEČ ZA UROSTOMO
1015 VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMO
1016 STOMAKAPA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA KOLOSTOMO
1017 VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA ILEOSTOMO
1018 VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA VGREZNJENO ILEOSTOMO
1019 VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA UROSTOMO
1020 VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLAGO ZA VGREZNJENO UROSTOMO
1021 KOŽNA PODLAGA (PLOŠČICA) ZA VGREZNJENE STOME
1022 ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA LEPLJENJE NA KOŽO
1023 ROKAVNIK ZA IRIGACIJO ZA KOŽNO PODLAGO
1024 PASTA ZA NEGO STOME vsaj 30 gr.
1025 PASTA ZA NEGO STOME vsaj 60 gr.
1026 PRAH ZA NEGO STOME vsaj 25 gr.
11. PRIPOMOČKI PRI TEŽAVAH Z ODVAJANJEM SEČA
I. Sistemi za katetrizacijo in urinali
1189 ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 1500 ml, 1 kos
1190 ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 800 ml, 1 kos
1191 ZBIRALNIK ZA SEČ (URINAL), 500 ml, 1 kos
1192 URINAL KONDOM NAVADNI
1193 URINAL KONDOM LATEX
1194 URINAL KONDOM SILIKONSKI
1134 LEPILNI TRAK ZA FIKSACIJO URINAL KONDOMA
1136 URINSKI KATETER ZA ENKRATNO UPORABO
1197 URINSKI KATETER S HIDROFILNO PREVLEKO ALI IZ SILIKONA
III. Predloge, plenice in posteljne predloge za nego na domu
ZA SREDNJO INKONTINENCO
1138 PREDLOGA ZA SREDNJO INKO.
1183 MOŠKA PREDLOGA ZA SREDNJO INKO., vpojnost vsaj 600 ml
ZA TEŽKO INKONTINENCO
1148 PREDLOGA ZA TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 1000 ml
1149 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-80cm, dnevna
1150 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-100cm, dnevna
1151 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150cm, dnevna
1152 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-80cm, nočna
1153 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-100cm, nočna
1154 PLENICE ZA TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150cm, nočna
ZA ZELO TEŽKO INKONTINENCO
1184 PREDLOGA ZA ZELO TEŽKO INKO., vpojnost vsaj 2500 ml
1155 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-80cm, dnevna
1156 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-100cm, dnevna
1157 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150cm, dnevna
1158 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 50-80cm, nočna
1159 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 80-100cm, nočna
1160 PLENICE ZA ZELO TEŽKO INKO.-obseg pasu od 100-150cm, nočna
DRUGO  
1161 PLENICE ZA OTROKE DO 25 KG
1162 POSTELJNE PREDLOGE 60x60 cm
1163 POSTELJNE PREDLOGE 60x90 cm
1164 MREŽASTE HLAČKE
12. PRIPOMOČKI PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI
1234 IGLA ZA MEHANSKI INJEKTOR
1232 DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
1240 DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA OPTIČNO ČITANJE
1236 LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVO
1241 LANCETA NAVADNA
1243 SET ZA INZULINSKO ČRPALKO
1244 KOMPLET AMPUL OZ. REZERVAR ZA INZULINSKO ČRPALKO
1247 SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE
17. OBVEZILNI MATERIAL (velikost obvezilnega materiala lahko odstopa od določene za največ 10%)
1724 KOMPRESA NESTERILNA 5 x 5 cm
1725 KOMPRESA NESTERILNA 7.5 x 7.5 cm
1726 KOMPRESA NESTERILNA 10 x 10 cm